close
تبلیغات در اینترنت
دریافت تمامی ورژن های نرم افزار کمتاسیا آخرین v8.0.3 ورژن Camtasia Studio

دریافت تمامی ورژن های نرم افزار کمتاسیا آخرین v8.0.3 ورژن Camtasia Studio

فیلم برداری از صفحه نمایش,فیلم گرفتن,فیلم گرفتن از دسکتاپ,فیلم گرفتن از صفحه نمایش,تصویر,ظبت,ظبط,زبت,زبط,وبکم,با وبکم,وبکم و دسکتاپ
دریافت تمامی ورژن های نرم افزار کمتاسیا  آخرین ورژن 6 روز قبل    Camtasia Studio Version History     Version 8  23October, 2012: Camtasia Studio v8.0.3 Maintenance Release   برای دانلود تمامی ورژن ها به ادامه مطلب بروید و ورژن دلخواه را انتخاب و دانلود کنید ...       Camtasia Studio Version History Current Version: 8.0.3 Earlier Versions: 8.0.2 | 8.0.1 | 8.0.0 | 7.1.1 | 7.1.0 | 7.0.1 | 7.0.0 | 6.0.3 | 6.0.2 | 6.0.1 | 6.0.0 | 5.1.0 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0.0 | 4.0.2 | 4.0.1| 4.0.0 | 3.1.2 | 3.1.1 | 3.1.0 | 3.0.2 | 3.0.1 | 3.0.0 | 2.1.2 | 2.1.1 | 2.1.0 | 2.0.5 | 2.0.4 | 2.0.3 | 2.0.2 | 2.0.1 | 2.0 | 1.1.1 | 1.1 | 1.0.1 | 1.0…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان