close
تبلیغات در اینترنت
طرح نوروزی هلال احمر شهرستان بجنورد

طرح نوروزی هلال احمر شهرستان بجنورد

طرح نوروزی هلال احمر شهرستان بجنورد
در این طرح از عزیزانی که اعلام آمادگی نموده اند جهت پستهای راهنمایی مسافران نوروز استفاده خواهد شد .در قبال این همکاری داوطلبانه مبلغی نیز به عزیزان داوطلب پرداخت خواهد شد .در پایان طرح به قید قرعه عزیزان داوطلب به اردوی زیارتی سیاحتی و آموزشی فرستاده خواهند شد .فقط داوطلبان عزیزی که مدارک ثبت نام آنها در نزد کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه کامل باشد می توانند در این طرح شرکت نمایند .مدارک ثبت نام 2 عدد فتو کپی شناسنامه2 عدد فتو کپی کارت ملیتکمیل فرم ثبت نام اولیه تکمیل فرم ثبت نام کارت…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان