دفترچه راهنمای شرکت در پذیرش دوره کاردانی علمی - کاربردی بهمن ماه سال 1392

کنکور,دفترچه,دانلود دفترچه,سنجش,سامان سنجش,گروه فرهنگ و هنر,گروه مدیریت و خدمات اجتماعی,گروه کشاورزی,گروه صنعت,
دفترچه راهنمای شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی بهمن ماه سال 1392 1392/09/27   دریافت دفترچه راهنما  - (ویژه داوطلبان گروه صنعت)   دریافت دفترچه راهنما - (ویژه داوطلبان گروه کشاورزی)   دریافت دفترچه راهنما - (ویژه داوطلبان گروه مدیریت و خدمات اجتماعی)   دریافت دفترچه راهنما - (ویژه داوطلبان گروه فرهنگ و هنر)   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور   روابط عمومی سازمان سایت آموزشی دانشجویان   …

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان