جوک امتحانات|اس ام اس امتحانات

صفایی ندارد ارسطــو شدن / خوشا پر کشیدن پرستو شدن...   تو که پر نداری پرستـــــو شوی / بشین درس بخون تا ارسطو شوی...    فرارسیدن ایام امتحانات بر دانشجویان و دانش آموزان تسلیت باد!!!           جوک امتحانات|اس ام اس امتحانات           بوی شوم امتحان آید همــی / یـار صفر مهربان ، آید همی...   ما ز تعلیم و تعـلـّم خسته ایم / دل به امید تقلب بسته ایم...   ما برای کسب مدرک آمدیم / نـی برای درک مطلب آمدیم!!!      …

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان