نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی 92 اعلام شد

  Posted:   نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی 92 اعلام شد   از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ دقيق و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند و در صورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت موسسه محل قبولي، در يكي از روزهاي يكشنبه…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان