شرايط انتقال دانشجويان دانشگاه پيام نور

شرايط انتقال دانشجويان دانشگاه پيام نور     دانشگاه پيام نور جزئيات انتقال دانشجويان اين دانشگاه از واحد مبدا به واحد مقصد را اعلام کرد.   به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از  خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اين دانشگاه دانشجو بايد شرايط ادامه تحصيل در مركز مبداء را داشته و كمتر از نيمي از واحدهاي درسي دوره تحصيلي را گذرانده باشد.   حداقل 24 واحد درسي(بدون احتساب دروس پيش دانشگاهي و دروس معادلسازي شده) بايد توسط فرد متقاضي گذرانده شده باشد.   دارا بودن ميانگين كل 12 با احتساب…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان