مبحث پزشک خانواده در سرفصل‌های دروس دانشجویان پزشکی گنجانده شد

مبحث پزشک خانواده در سرفصل‌های دروس دانشجویان پزشکی گنجانده شد       رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گنجاندن مبحث پزشک خانواده در سرفصل دروس دانشجویان پزشکی را از جمله راهکارهای تحقق اهداف این طرح دانست. خبرگزاری فارس: گنجاندن مبحث پزشک خانواده در سرفصل‌های دروس دانشجویان پزشکی محمدهادی ایمانیه گفت: طرح پزشک خانواده شهری در ابتدا دارای نواقص بسیاری بود اما با بسیجی که در این زمینه صورت گرفت به تدریج این نواقص کاهش یافت.   وی با تاکید بر گنجاندن مبحث پزشک خانواده در سرفصل‌های…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان